Mitä auran kanavointi tarkoittaa?

 

Auran eli energiakentän kanavoinnissa tarkastellaan ihmisen tai eläimen energiakenttää ja sitä, mitä sieltä sillä hetkellä nousee esille nähtäväksi.

 

Kun auraa tarkastellaan, on usein hyvä miettiä jokin elämänalue, johon haluaisi henkistä opastusta ja näkökulmaa. Mutta yleiselläkin tasolla auraa voi katsoa, ja virtauttaa asioita, joita juuri sillä hetkellä on pinnalla katsottavaksi.

 

Auran kanavoinnissa ei ole kysymys ennustamisesta, eikä siinä kerrota yksityiskohtaisesti, mitä ihmisen tulee tehdä tai olla tekemättä. Se on enemmänkin selvänäköistä keskustelua asioista, jotka puhelun tai etäkanavoinnin aikana nousevat esille. Tulevaisuus on jokaisen omissa käsissä, ja siihen vaikuttaa tämän hetken valinnat ja ajatukset.

 

Energiakentän kanavoinnissa saatetaan saada viestejä myös henkioppailta, enkeliltä tai edesmenneiltä omaisilta tai ystäviltä, eläinystäviltä. Etukäteen ei koskaan tiedä, mitä kenenkin kanavoinnissa nousee esille ja kenellä mahdollisesti on asiaa kyseiselle ihmiselle.

 

Esiin nousevat asiat ovat monesti sellaisessa muodossa, symboleina, että minä en niistä välttämättä saa kiinni, mihin ne liittyvät. Kanavoinnin näkymät ovat monesti kuin unia, ja niitä voi tulkita symbolikielen kautta. Vaikkei sillä hetkellä asiakas itsekkään tajuaisi näkymää selkeästi, niin se jää kuitenkin alitajuntaan elämään ja aukeaa sieltä myöhemmin.

 

Välillä voin nähdä tunnelman jostain menneestä. Esimerkiksi sinisen lasimaljakon hehkuvan ikkunalaudalla, ja siihen voi liittyä tuntemuksia/tunnelmia. Minulle tämä näky ei kerro sen enempää, mutta vastaanottaja saattaa muistaa sen näkymän liittyvän esimerkiksi johonkin elämänvaiheeseen, ja saa hänet muistamaan asioita siltä ajalta, johon tuo näkymä yhdistyy. Siihen elämänvaiheeseen on ehkä liittynyt jokin asia/tunne, joka resonoi tämänhetkisen elämän kanssa ja nousee sieltä katsottavaksi.

 

Välillä taas energia on selkeälukuisempaa ja tarkempaa ja saatan saada näkymien lisäksi suoraa asian avaamista ymmärrettävään muotoon. Kanavointeihin on tullut mukaan välillä mm. runoja, vitsikkäitä letkautuksia ja neuvoja. Miksi mikäkin näkymä tuodaan esille ja miksi asiakkaalle tuodaan muisto joltain ajalta, sen tietää vain korkeampi voima, joka herättelee ihmistä eri asioihin erilaisin tavoin mm. muistojen kautta.

 

Me ihmiset olemme arjessa monesti unessa, emmekä tiedosta tapahtumien helminauhaa, jossa jokainen helmi kytkeytyy toiseensa.  Päivät toisensa jälkeen kulkevat rutiinisti, samaa kaavaa toistaen, eikä tule huomattua sisäisiä viestejä tai mitään viestejä ulkopuoleltakaan.

 

Auran kanavointi voi olla herättäjänä ja pohjana oivalluksille, joita ihminen itse havahtuu tekemään elämästään, toiminnastaan, asenteistaan, ajatuksistaan. Me olemme kaikki osa korkeampaa valoa ja voimaa ja siksi kaikki on jo meissä valmiina, kunhan vain heräämme kokemusten kautta tiedostamaan itsemme.

 

Auran kanavoinnissa tapahtuu myös energiahoito, joka avaa ja pöllyttelee energiakenttää kanavoinnin aikana, ja saa ihmisen itse oivaltamaan asioita.

 

Nähdyt asiat ovat rajallisia sanoineen, mutta energiakentässä tapahtuva asioiden virtauttaminen ja ”pöllytys” ovat se todellinen tapahtuma, joka voi saada aikaan muutoksia. Sanat ovat vain konkreettinen jälki ja muoto, kommunikoinnin väline, jota ihmisen on joskus helpompi ymmärtää ja jonka parissa voi olla helpompi alkaa tajuamaan asioita.

 

Auran kanavoinnissa ei nähdä koskaan mitään salaista, eikä pelottavaa. Se ei ole ennustamista, eikä siihen pyritä. Kanavoinnilla pyritään auttamaan ihmistä sen hetkisessä tilanteessaan askel eteenpäin, kohti omannäköistään elämää. Jokaisella ihmisellä on vapaa tahto valita ja jokainen tuleva asia on jo nyt tässä hetkessä ihmisellä itsellään mahdollisuutena ja siemenenä olemassa.

 

Auran etäkanavointi kestää tunnin verran ja kirjoitan sen aikana näkemiäni asioita, tunnelmia ja tunteita sekä mahdollisia viestejä paperille ylös. Lähetän kanavoinnin parin päivän sisällä kanavoinnista sähköpostilla asiakkaalle. Valmistaudun kanavointiin hiljentymällä, hengityksen ja rukouksen kautta ja siirrän omaa arkimieltäni tieltä pois ottamalla yhteyden valoon ja rakkauteen, jossa kaikki virtaa rakentavana ja hyväntahtoisena, mutta välillä ehdottoman lujamielisenä ja rehellisenä.

 

 Etäkanavointeihin, joihin ei liity puhelua, toivon saavani sinulta palautetta, kun olet lukenut rauhassa kanavoinnin. Jokin asia voi aueta paremmin, kun kysyt mikä kanavoinnissa esiintullut näkymä mietityttää.

 

 Kanavointia varten tarvitsen etu- ja sukunimesi. Joskus pyydän myös valokuvan tarvittaessa. Valokuva kannattaa olla mahdollisimman selkeä, eikä siinä tulisi olla mitään ylimääräistä mukana. Ole siis yhteydessä minuun laittamalla sähköpostia tai puhelimitse. Koska aurassa on monenlaista kerrostumaa, on hyvä jos tiedät jonkin asian elämästäsi, johon haluat, että keskityn.

 

Auran kanavoinnin teen vain sille ihmiselle, joka kanavoinnin tilaa, sillä toisen ihmisen auraa ei ole lupaa mennä kanavoimaan ilman ihmisen omaa lupaa. Omalle  ala-ikäiselle lapsellesi voi tietenkin pyytää kanavointia. Myös lemmikkieläimelleen voi tilata auran kanavoinnin. Silloin tarvitsen lemmiksitäsi kuvan ja nimen.

 

Kun sovimme päivän etäkanavointiin, niin se olisi hyvä olla sellainen päivä, että sinulla olisi sinä päivänä kohtalaisen rauhallista olemista tiedossa, ei mitään sellaista, joka sinulta vie energiaa. Silloin myös sinä pystyt paremmin huomioimaan kehossa, mielessä ja auran tasolla tapahtuvat asiat ja kokemaan ne suoraan siinä hetkessä.

 

Auran kanavoinnin tavat ja ajanvaraus:

1.Auran kanavointi etänä sähköpostiin. Voit varata ajan sähköpostilla tai puhelimitse. Mieti onko joku elämänalue, johon haluaisit keskittyä enemmän vai tehdäänkö kanavointi yleisellä tasolla. Teen kanavoinnin ja laitan sen sinulle sähköpostiin luettavaksi. Laitan laskun sinulle sähköpostiin. Hinta 75 e.

2. Auran kanavointi etänä ja puhelu 20 min. viikon sisällä. Voit varata ajan sähköpostilla tai puhelimitse. Teen kanavoinnin, jonka laitan sinulle sähköpostiin luettavaksi. Mieti aihealuetta, johon haluaisit saada näkökulmaa tai sitten teen sen yleisellä tasolla. Sovimme sähköpostilla, milloin soitat minulle, ja käymme vielä suullisesti kanavointia läpi. Laitan sinulle laskun sähköpostiin. Hinta 85 e.

 

Vähän historiaa kanavoinneille ja energiatyöskentelylle…

 

Olen elämän aikana opiskellut näkemistä ja havainnointia mm. taideopintojen kautta, mutta jo aikaisin tuntenut kiinnostusta kaikkeen siihen, mikä ei fyysisin silmin ole havaittavissa. Olen jo lapsesta asti ollut kiinnostunut ja lukenut/opiskellut mm. symboliikasta, astrologiasta, numerologiasta, kädestäennustamisesta, noituudesta, kuolemanrajakokemuksista, enkeleistä, selvännäköisyydestä ja meedioista yms. Muistan, kun ennen kouluikää siristelin silmiäni ja näin energiapalloja virtaamassa ”ilmassa”. Se oli innostavaa leikkiä, enkä silloin tietenkään tiennyt, että mitä ne leijuvat pallot olivat.

 

Olen tutkiskellut energia-asioita pitkään puolittain salassa ja pitäen opiskeluni ja kiinnostukseni lähinnä omana tietonani. Jossain vaiheessa päästin irti siitä pelosta, että leimautuisin hörhöksi, jos näistä energia-asioista puhuisin. Se oli käännekohta ja helpottava irti päästäminen.

 

Auran kanavointi on ollut muutamia vuosia syrjemmällä ja olen sitä tehnyt vain satunnaisesti. Aikaa ja energiaa on vienyt fyysisten hoitojen tekeminen ja halu keskittyä niihin. Muutamia vuosia aiemmin tein enemmän auran kanavointeja. Asiakkaat pyysivät niitä lemmikeistä ja itsestään, myös lapsistaan. Eläinten auran kanavointi on usein paljon selkeämpää kuin ihmisten auran kanavointi. Eläinten energianluennassa asiat ovat paljon konkreettisemmin ja yksinkertaisemmin. Olen tehnyt eläinkommunikointia/auranluentaa pääasiassa koirille, kissoille ja hevosille, mutta myös muille kotieläimille.

 

Reiki 1-kurssi (kohta 20- vuotta sitten) oli vahva eteenpäin ohjaava voima energia-asioihin syventymisessä. Selvännäkijän opissa seitsemän vuotta sitten sain selkeitä työkaluja aistimusten, tuntemusten ja näkemisen saattamiseksi konkreettiselle tasolle. Omien rajojen tunnistaminen ja toisten energioiden erottaminen omista energioista, on ollut myös tärkeää oppia. Energiatyöskentelyssä on välillä sellainen olo, että voinko minä tämän näkemäni sanoa, mutta melkeinpä aina, kun vain uskallan asian ilmaista siten kuin se minulle näytetään, niin asiakas osaa sen yhdistää omaan elämäänsä ja sille löytyy selitys. Jos ei heti, niin sitten myöhemmin.

 

Elämän lukkoja on yksi kerrallaan auennut ja se työ jatkuu. Lukkojaan sitä kai työstää viimeiseen hengenvetoon saakka, eri näkökulmista katsellen. Jokainen joka tekee tätä kanavoimisen työtä, näkee asioita paljolti sen kautta mitä itse ymmärtää ja missä oman mielen rajat menevät. Mutta usein myös energiatasolta annetaan sillä tavalla tietoa, että se tulee omaan tajuntaan sellaisena, että sen pystyy kuvina, sanoina tai ymmärryksenä ilmaisemaan.

 

Kaikessa olemisessa on pohjimmaisena ytimenä vain rakkaus ja ilo; yksinkertaista! Sen näkemiseen vaaditaan ihmiseltä, jonka mieli on kuin umpiluuta kuten minulla on, välillä todella ravistelevia kokemuksia, että umpiluu saadaan hieman rakoilemaan.

 

Yksi selvännäkijä sanoi minulle muutama vuosi sitten, että minun oma enkelini on todella turhautunut minun kanssa, kun minä en tarpeekis usein kuuntele häntä! Ja niin se on, ei ole ollut voimaa pysähtyä kuuntelemaan ja vastaanottamaan. Mutta pikkuhiljaa ajallaan tapahtuu pyrkimys avautua rakkaudelle, hyväksynnälle ja ilolle. Enkelilläni on paljon työtä minun suhteen, mutta lukkojeni avautumisen myötä minusta tulee yhä yhteistyökykyisempi päivä päivältä.

 

 Yhteistyössä valon ja rakkauden kanssa tätä polkua kuljen. Keskeneräisenä ja raakileena. Pyrkimyksenä elää rakkaudessa ja ilossa, kaikkien inhimillisten kokemusten keskellä muistaen kuka oikeasti on.