Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 1.4.2018

Rekisterinpitäjä
Vyöhyketerapia Nina Vähäkoski, Y-tunnus 2588662-9

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nina Vähäkoski
nina-marianne@outlook.com puh.+358407715550

Rekisterin nimi
Varvaskeijut-sivun maksulinkkisovelluksen käyttäjärekisteri sekä Varvaskeijut-sivuston sähköpostilistan rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Varvaskeijut-sivuston maksulinkkisovelluksen käyttäjärekisterin sekä Varvaskeijut-sivuston sähköpostilistalle liittyneiden henkilöiden henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
nimi
osoite
puhelin
sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Varvaskeijut-sivuston maksulinkkikäyttäjästä ja Varvaskeijut-sivuston sähköpostilistalta ne tiedot, jotka henkilö itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Henkilötietojen luovuttaminen
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta sivuston ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Uutiskirjeen voi peruuttaa koska tahansa ilmoittamalla siitä joko tekstiviestillä, sähköpostilla tai uutiskirjeessä olevalla peruutuslinkillä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.